कर्मचारीहरु

प्रबन्धक
सहायक

घनश्याम उपाध्याय

दुल्लु नगरपालीका ०८ घियातीदु दैलेख

गिता बुढा

दुल्लु नगरपालीका ०९ भजनियापोखरी दैलेख