• info@dsfacldullu.com
  • कर्णाली प्रदेश नेपाल

माषिक बैठक २०७७ असार

( माषिक बैठक २०७७ असार १२ गत्तेलाइ तोकियो )
आज मिति २०७७ साल असार ५ गत्तेका दिन नियमित रुपमा बस्दै आइरहेको माषिक बैठक देशमा फैलीएको कोबिड १९ को असर र स्थानिय जनसमुदायमा परेको प्रभावलाइ मध्यनजर गर्दै  मिती २०७७ साल असार १२ गत्तेको लागी सारीएको सबै सरोकारवाला लाइ जानकारी गराउदछौ
                                                                                                                                        अध्यक्ष
            इश्वरी कुमारी भट्टराइ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *