दुल्लु नगरपालीका ०८ दैलेख  ( घर्तीबाडा टोल )

००१ गोमा कुमारी उपाध्याय अध्यक्ष  
००२ गीता देवी थापा उपाध्यक्ष  
००३ रीता न्यौपाने सचीव  
००४ कमला देवी थापा सदस्य  
००५ लक्ष्मी देवी थापा सदस्य  
००६ बालु देवी थापा सदस्य  
००७ लक्ष्मी देवी आचार्य सदस्य  
००८ दुर्गा घर्ती सदस्य  
००९      

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ