दुल्लु नगरपालीका ०८ दैलेख  ( दुवारीचाखा २ टोल )

००१ निर्मला कुमारी रावत विष्ट अध्यक्ष  
००२ राधा विष्ट उपाध्यक्ष  
००३ हिरा बिष्ट सचीव  
००४ मिना बिष्ट सदस्य  
००५ सर्मिला शाही सदस्य  
००६ वसन्ता बिष्ट सदस्य  
००७ राधा बिष्ट २ सदस्य  
००८ रिता बिष्ट सदस्य  
००९      

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ