दुल्लु नगरपालीका ०८ दैलेख  ( गिरी टोल )

००१ सावित्री गीरी अध्यक्ष  
००२ क्षितिजा गरी उपाध्यक्ष  
००३ गिता वनसन्यासी सचीव  
००४ रेशम कुमारी पुरि सदस्य  
००५ पार्वति गरि सदस्य  
००६      
००७      
००८      
००९      

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ