दुल्लु नगरपालीका ०९ पादुका दैलेख  ( गीरीबाडा टोल )

००१पवित्रा गिरीअध्यक्ष
००२पूर्णा गिरीउपाध्यक्ष
००३सुकुन्तला गिरीसचीव
००४जुना रावतसदस्य
००५सरीता गिरीसदस्य
००६
००७
००८
००९

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ