• info@dsfacldullu.com
  • कर्णाली प्रदेश नेपाल

माषिक बैठक २०७७ असार

( माषिक बैठक २०७७ असार १२ गत्तेलाइ तोकियो ) आज मिति २०७७ साल असार ५ गत्तेका दिन नियमित रुपमा बस्दै आइरहेको माषिक बैठक देशमा फैलीएको कोबिड १९ को असर र स्थानिय जनसमुदायमा परेको प्रभावलाइ मध्यनजर गर्दै  मिती २०७७ साल असार…